KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG SỐ 119/2021: “Hot Trend” - Chủ tịch DOJI Đỗ Minh Phú

CƠ QUAN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM toasoan@gmail.com 0327.216.216 TRI THÛÁC VAÂ CUÖÅC SÖËNG NÙM THÛÁ 63 THÛÁ HAI (11/10/2021), SÖË 119 (4199) T. 1 8 T. 8 CHỦ TỊCH “SIÊU ỦY BAN” NGUYỄN HOÀNG ANH: “Sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, không né tránh trách nhiệm” khoahocdo i song . vn TRI THÛÁC LAÂ SÛÁC MAÅNH Giấc mộng dang dở của "vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi Nam A Bank trong thương vụ 2.000 tỷ đồng trái phiếu của DCT Group? Viên nang Đông trùng hạ thảo Banikha: "Nổ" công dụng, hiệu quả điều trị? 19 2 2+2 3 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đổi mới; huy động các nguồn lực xã hội, đưa doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt; chủ động ứng phó, vượt qua những khó khăn. CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG: Doanh nghiệp chuyển đổi số để thích nghi, bứt phá Doanh nghiệp nào sớm triển khai chuyển đổi số, doanh nghiệp nào biết dựa vào sức mạnh của KH&CN thì doanh nghiệp đó có sức chống chịu tốt hơn, thích nghi tốt hơn với dịch Covid-19 và tận dụng cơ hội để bứt phá. Vì vậy, chuyển đổi số thực sự trở thành một xu thế tất yếu mà chúng ta cần phải thực hiện. 5 14 “Tài sản lớn nhất mà Cha, Ông để lại cho tôi là hành trang 3 chữ Tự: Tự lực, Tự trọng và Tự tôn” - Chủ tịch DOJI Đỗ Minh Phú. Tư duy khoa học, tầm nhìn doanh nhân...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==